Deelnamereglement

Organisator:

Stichting Avondvierdaagse Wassenaar, inschrijfnummer KvK: 27314442

De Stichting Avondvierdaagse is een lidorganisatie van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (“KWBN”).

Deze avondvierdaagse wordt gehouden onder auspiciën van de KWBN en in nauw overleg met de Gemeente Wassenaar (inclusief vergunning). Alle reglementen, richtlijnen en bepalingen van de KWBN zijn op deze avondvierdaagse ten volle van toepassing.

1. Deelname:

De Avondvierdaagse is een wandelevenement. Deelname is opengesteld voor iedereen.

De ouder/verzorger van een kind tot 18 jaar verklaart dat deelname plaatsvindt onder begeleiding van een volwassene die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het kind.

2. Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld voor alle deelnemers is €5,00 bij inschrijving. De voorinschrijving en registratie verloopt digitaal. De na-inschrijving bij het startbureau op de eerste dag van deelname (St. Bonifaciusschool,  Kloosterland 5,  Wassenaar). Betaling kan aldaar middels pin-betaling.

Geannuleerde inschrijvingen worden NIET terugbetaald.

3. Afstanden:
Men kan zich in laten schrijven voor de afstand van 2,5, 5 en 10 kilometer.

Vergeet u niet u iedere avond af te melden (vóór 21:00 uur).

4. Start:

Start: Vanaf 17:30 tot 19:00
Finish: Deelnemers dienen te finishen vóór 21:00.

Start en finish per dag: 

Dag 1:  St. Bonifaciusschool,  Kloosterland 5,  Wassenaar

Dag 2:  St. Bonifaciusschool,  Kloosterland 5,  Wassenaar

Dag 3:  St. Bonifaciusschool,  Kloosterland 5,  Wassenaar

Dag 4:  RKSV Blauw-Zwart, Dr. Mansveltkade 7, Wassenaar

5. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals op deze website zijn van toepassing op deelname aan de Avondvierdaagse Wassenaar.

6. Herinnering:
Een ieder die de Avondvierdaagse met goed gevolg volbrengt ontvangen een medaille van de KWBN.